バレンシアガ コピー Filmer för digitala medier

Effektiva budskap med film

När du vill berätta något är ofta en film det effektivaste sättet. SEO Kompetens gör film som berättar, förklarar och kommunicerar i flera olika sammanhang.

  • Sociala medier. När du har något att säga hittar du den större delen av din publik på sociala medier. Kort, effektivt bildberättande lämpar sig för spridning på Facebook, Instagram, Youtube och Linkedin.
  • Din hemsida. Ibland behöver man visa i rörlig bild vad det är man erbjuder. Tekniska processer, flöden, ny design, med mera. Det finns mycket som förklaras enklast med en välgjord film. Med filmer gör du din hemsida lättare att hitta också. Film kan ofta vara en genväg för att hamna högt i Googlesökningar.
  • Multinytta. Samma film som presenterar ditt företag kan du använda i flera sammanhang. I presentationer, i en mässmonter, såväl som budskapsbärare på internet.

SEO Kompetens optimerar din film

Vi delar in filmer i tre delar

Egeninspelade mobilfilmer

 Fyller sitt syfte för spontana och personliga filmer. Är begränsande och har svårt att bryta igenom mediebruset. Det finns en risk är att bli en i mängden. Filmen visar på spontanitet och snabb information. Det kan vara bra kommunikation person till person, inom den egna organisationen och redan frälsta.  Den här typen av film använder man sin mobil och flera varianter av mobilfilter och textverktyg. Resultatet kan bli snyggt men med stor risk att förmedla en platthet och livlöshet.

Redaktionell film och text

Professionellt inspelat material, med fokus att optimera kundens önskemål. Vi förmedlar kunskap för vad som är bäst i varje situation.

Filmen ligger tidsmässigt omkring 6 – 59 sekunder. Den optimala tiden ligger omkring 11-22 sekunder.

 När vi spelar in en film samlar videograf på sig stora mängde oredigerad råfilm. Det kan handla allt ifrån tjugo minuter film och uppåt. Det enklaste för oss vore att sätta ihop alla filmklippen till en längre film utan att ta bort några scener. Om vi pratar produktionstekniska termer kan vi kalla det att ”Filmproduktion med hög kvantitet” – Som en maskin som spottar ut en och samma produkt liknande massproduktion. Det blir ett billigt sätt att producera en film med risk att ingen vill se slutresultatet.

Istället klipper vi ner vår råfilm från tjugo minuter till 10–50 sekunder och levererar en bättre version av rörlig information. Det kräver hög kompetens och kunskap från vår sida, både inspelningstekniskt och med en förståelser för materialet. Produktionstekniskt blir det en unik produkt med bra kvalitet – Som ”en” möbel gjord av känd designer. Här blir filmen en maximerad produkt som utnyttjar tiden för att uppnå sina mål. Vi berättar det här är för att skapa en förståelse hur komplext filmproduktion med lyckat resultat är. En fulltankad bil förflyttar sig inte lika snabbt som en bil optimerad för en kort sträcka. Samma sak ser vi på att producera film för sociala medier.

Längre film för hemsida och mässor

Fyller en funktion i vissa sammanhang. Mest för den egna organisation, branschen och kompisgänget. Om filmen inte berättar en bra historia som berör orkar tyvärr ingen att se det som du troligen lagt en väldigt massa pengar på. Om en film är 1-4 minuter och konsumenten eller publiken inte orkar se mer än femton sekunder blir resten av film onödigt dyr. Likaså om filmen används till en mässa fungerar den mest som en rörlig bakgrund som publiken bara ser vissa fragment av.                   

Vi  brukar se den här produkten som att du köper en dyr sportbil, den står endast  parkerad på garageuppfarten. Ingen förutom dina grannar och vänner kommer att se bilen. Den är fin och dyr, samtidigt väldigt onödig.

Kontakta oss för en offert