Digital marknadsföring

Marknadsför på rätt sätt

Digital marknadsföring är SEO Kompetens andra ben. Det material vi skapar fungerar optimalt, både för sökmotorer och människor. Därför kan en text som är skapad för att finnas på en hemsida och skapa bra ranking också användas för att rikta ut mot människor. Det är rationellt och kostnadsbesparande.

Men den viktigaste kunskapen när det gäller digital marknadsföring består i att förstå hur verktygen för de sociala plattformarna fungerar, kunna hantera dem och skapa innehåll som gillas av både människor och algoritmer. När man har goda insikter i detta når man långt, får mycket spridning för pengarna.

Videoartikel

Begreppet videoartikel är uppfunnet av SEO Kompetens för att beskriva det moderna fenomen som används allt mer i sociala medier.

En videoartikel är helt enkelt en berättelse i rörliga bilder, med textskyltar i. Formen är framskapad på grund av att människor ser på film i sociala medier för det mesta utan att sätta på ljudet. Det blir stumfilm och textskyltar blir av nöden.

Det har skapat det spännande formatet videoartikel. SEO Kompetens använder formatet när en kund vill nå långt ut i sina målgrupper.

Sociala medier älskar rörlig bild. Och SEO Kompetens älskar sociala medier, därför är den rörliga bilden en naturlig del i vår verktygslåda.

Bilder

Bilden är en underskattad komponent i SEO-arbete. Det blir allt vanligare med bild-googling, så det är en fördel för ett företag att ha bra och varierade bilder representerade på nätet.

I digital marknadsföring är bilden den viktigaste komponenten i storytelling. SEO Kompetens försöker alltid skapa bilder som berättar något. Vi sätter så gott som alltid människan i fokus.

Oavsett om det gäller att marknadsföra ett försäljningskoncept åt Ravelli, Hammargårdens potatis eller Blowtechs formblåsta plastdetaljer, så är det ändå alltid människor som är viktigast. Det är alltid människorna i en organisation som bär verksamheten. Därför ska berättelsen om företaget också alltid
utgå från människan.

Artikeln

Vi arbetar med texter som har en journalistisk form. Alltså traditionella artiklar och reportage. Det är format som läsarna är bekanta med och som både sökmotorer och Facebooks algoritmer premierar.

Det ska vara lättläst, det ska vara intresseväckande och det ska ha ett innehåll som ger läsaren något mer än bara ett reklambudskap.

Artiklar och reportage producerar vi både i content marketing-syfte (för publicering på kundens egna hemsida) och i native marketing-kampanjer (publicering på andra plattformar tex Företagskanalen).

Våra plattformar

Hemsida

Den viktigaste plattformen av alla är förstås kundens egen hemsida.

Den är det centrum kring vilket vårt arbete kretsar, för det mesta.

För att skapa en vital och levande hemsida krävs det ständiga uppdateringar. Ett rationellt sätt att se till att det blir verklighet är att sätta upp en blogg eller ett nyhetsflöde på hemsidan. Vi brukar sköta dessa åt våra kunder.

Sociala medier

Vi hjälper er att synas på sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram m.m.

Företagskanalen

SEO Kompetens driver en webbtidskrift som heter Företagskanalen. Där publicerar vi artiklar och reportage om näringslivet som vi själva tycker är intressant.

Vi använder den plattformen även för native marketing. Det vill säga betalda artiklar som fungerar som budskaps- och betydelsebärare för kunden.

Kontakta oss för en offert